All Stories

Çalışma Sistemimiz

Müşterilerimize, yüksek öncelikli ihtiyaçlar doğrultusunda alternatif tarasımlara firma bünyesine uygun zengin çözümler sunuyoruz. Bu çözümler İLTEKMER tarafından kullanmaya hazır şekilde tasarlanmış olabileceği gibi, size özel, istediğiniz şekilde tasarlanacak şekilde de olabilir. Sektörün bilgi ve deneyimini sizlerle paylaşmaya hazırız.

Nasıl çalışıyoruz?

İltekmer olarak öncelikle, müşteri ile birlikte, ihtiyaç ya da problem tanımlarız. İhtiyaç ya da problem basit olarak sadece web sitenizin olmayışı olabilir. İnternet stratejilerinizin yanlış olması, web sitenizin etkin kullanılamaması, kullanışlı olmaması gibi birçok sorundan varolanlar tanımlanır.

Tanımlanmış ihtiyaç ya da probleme odaklandıktan sonra, bir beyin fırtınası ve işbirliği sonucunda yaratıcı, yenilikçi ve soruna yönelik çözüm alternatifleri üretiriz. Müşterimize alternatif çözümleri özetledikten sonra, müşteri ile beraber kendisi için en uygun seçeneği seçeriz.

Bulunan çözümün uygulanması ve uygulanış şekli müşteri ile birlikte zamana yayarak sistematik bir ilerleme sağlarız. Bu çözümün en önemli parçasıdır. Uygulama aşaması istenilen aşamalardaki kararlaştırılan özelliklere göre web sitesinin geliştirilmesi ve tasarlanması aşamasıdır. Oluşturulan tasarım kapsamlı testlerimiz sonucunda değerlendirme ve düzeltme aşamasına geçilir. Son olarak, değerlendirme raporu ve düzeltmelerle ziyaretçilerin beğenisine sunarız. Zaman içerisinde müşteri tatmini için istenen değişiklikler yapılır. Bunun için 2 adet msn destek hattımızı günün 18 saati açık tutarız. Biz bir hizmet sektörü olarak yapılanmış firmayız. Sadece web sitenizi yapıp teslim etmiyoruz. 365 gün istediğiniz anda değişiklik yapmayı tahahhüt ediyoruz.

WEB TASARIM SÖZLEŞMESİ

Madde 1 - TARAFLAR

Bir tarafta Cumhuriyet Mahallesi Kaplan Sokak No: 22/1 Bahçelievler - İSTANBUL adresinde mukim İLTEKMER BİLİŞİM ile diğer taraftan ........................................................................................................... adresinde mukim ..........................................................arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

Madde 2 - KONU

İşbu sözleşme MÜŞTERİ'nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının İLTEKMER tarafından hazırlanması ve yayımlanması hizmetini kapsamaktadır.

Madde 3 - MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dökümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ'nin gerekli dökümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden İLTEKMER sorumlu tutulamaz. İlk yayımda yerleştirİlen genel içerik dışındaki yazı ve resim girişleri müşteri tarafından yapılacaktır.

3.2 MÜŞTERİ, İLTEKMER tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının İLTEKMER 'e ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

3.3 MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, İLTEKMER 'in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

3.4 MÜŞTERİ, web sitesi güncelleme şifrelerini istediği zaman teslim alabilecektir. Güncelleme şifreleri teslim edilmesinden itibaren bu şifrelerin üçünü kişilerin eline geçmesinden ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak sorunlardan İLTEKMER sorumlu tutulamaz. Kullanıcıların veritabanında yol açtığı hatalardan veya hack girişimleri sonucu oluşan veri kayıpları ve diğer sorunlardan İLTEKMER sorumlu tutulamaz.

3.5 MÜŞTERİ yapım aşamasında üzerinde çalışılan tasarımı bütün olarak değiştirme talebinde bulunduğunda, sözleşme tutarının %22'si kadar fark ödeyeceğini kabul eder.

3.6.MÜŞTERİ, sonlandırma veya web sitesini başka bir servere taşıma durumunda İLTEKMER’e ait olan yazılımı asla talep edemez. İLTEKMER ayrılan web sitesini ön yüzden kopyalanması için MÜŞTERİ’ye 1 hafta süre verir. 1 hafta içinde MÜŞTERİ web sitesindki yayımlanmış yazıları ön yüzden kopyalayarak işlemi bitirir.

Madde 4 – İLTEKMER BİLİŞİM’in YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 İLTEKMER, MÜŞTERİ'nin tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarımı) hazırlamakla ve sözleşme geçerlilik süresince yayımlamakla yükümlüdür. İLTEKMER site yayımını yüksek hız ve kalitedeki serverlerde yapacağını taahhüt eder.

4.2 İLTEKMER, MÜŞTERİ'ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları 48 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Veritabanı kodlarındaki ve animasyonlardaki düzeltmeler 7 gün içinde yapılacaktır. Hatalardan kaynaklı düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.

4.3 İLTEKMER, MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım ve veritabanı kodlarında değişikliği gerektiren düzeltmeler ve sayfa eklemeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.4 Web sitesinin taslak yayımı 30 gün, bitmiş (animasyon veya database) yayımı 60 gün içinde yapılacaktır.

4.5 İLTEKMER sözleşme geçerliliğini koruduğu sürece sitenin arama motorlarındaki pozisyonunu izlemekle yükümlü değildir. Arama motorlarının kriterlerindeki değişimler ve gelişmeler konularındaki çalışmalardan (SEO) ek ücret talep edilecektir. İLTEKMER Özel web arama motorlarındaki sonuçlar ile ilgili hiçbir sorumluluğu kabul etmeyecektir.

4.6 İLTEKMER, MÜŞTERİ tarafından talep edilmesi durumunda FTP şifrelerini hariç, admin şifreleri teslim edecektir. Bu taleple birlikte içerik yönetiminden MÜŞTERİ sorumludur

4.7 İLTEKMER, bu sözleşme çerçevesinde satın alınan alan adının MÜŞTERİ'ye ait olduğunu kabul eder.

4.8 İLTEKMER, herhangi bir sorun nedeniyle sitenin çökmesi durumunda web sitesini ilk formatında yeniden yayıma sokacak (PHP sistemlerde içeriksiz şekilde), bunun için herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

Madde 5 - HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

5.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi 1(bir) yıl olarak belirlenmiştir, sözleşme bitiminden sonraki her yıl alan adı yenileme masrafları için 65 TL+KDV, hosting yenileme için ......................+KDV ücret İLTEKMER tarafından MÜŞTERİ'ye faturalandırılacaktır. Destek hizmetinin devamının istenmesi durumunda 600 TL +KDV ek ücret faturalandırılacaktır.

5.2 Hizmet bedeli 1(bir) yıllık ......................... TL + KDV olarak belirlenmiştir.

5.3 Hizmet bedeli'nin 1/2 si iş başlangıcında, kalan 1/2'si ilk ödemeden 30 gün sonra MÜŞTERİ tarafından İLTEKMER’e ödenecektir. 5.4 Ödemelerin yapılmaması durumunda, İLTEKMER taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir. 5.5 Sözleşmenin konu yapıldığı alan adı ......................................................'dur.

Madde 6 - YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İSTANBUL/BAKIRKÖY mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 6(altı) maddeden ve 2(İKİ) sayfadan oluşan işbu sözleşme ......../........./........... tarihinde 1(bir) nüsha olarak düzenlenmiştir